Községi egyesület


A Községi Egyesület küldetése, hogy kielégítse a polgárok többoldalú érdekeit és hobbijait a testkultúra, az egészség és a környezetvédelem területén, emelje az ismeretek szakmai színvonalát az oktatásban, az egészség megerősítéséhez szükséges feltételek megteremtését, valamint segítse a gyermekek, fiatalok, polgárok szellemi és sportteljesítményét, a polgárok egészségének védelmét, a polgárok számára nyújtott szociális támogatást és a környezet védelmét.

A Községi Egyesület a testnevelés, kultúra, oktatás, egészség és környezetvédelem terén:

  • Szabadidős tevékenységeket szervez testnevelés, sport, turizmus, egészségvédelem, környezetvédelem és más hasonló tevékenységek területén
  • Biztosítja az egyes területeinek bevonásának feltételeit városi, helyi, kerületi, országos és nemzetközi versenyekre
  • Versenyeket és sporteseményeket szervez önmagában vagy együttműködve a polgárokkal, civil szervezetekkel, önkormányzattal, iskolákkal, vállalkozókkal, jogi személyekkel, társadalmi szervezetekkel és egyházakkal
  • Tevékenységein keresztül információkat szerez az állampolgároktól, szervezetektől és intézményektől az életminőség fejlesztésének érdekében
  • Az egészséges életmód részeként felhívja a figyelmet a testkultúrára, a sportra, az egészség és a környezet védelmére
  • Az egyesület kezdeményezni fogja az európai integrált típusú oktatási létesítmények létesítését és működtetését, különös tekintettel az óvodától az egyetemi oktatásig


Kenyhec község felajánlásokat fogad el jogi esetleg természetes személyektől,akik   támogatják a Községi Egyesület tevékenységét, akár pénzügyi adomány formájában, akár egy hirdetési szerződés útján. További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot az obeckechnec@mail.t-com.sk vagy telefonon 055/728 25 12

Cím:
Obecný úrad Kechnec
Kechnec č. 19
044 58 Kechnec

Facebook