Hivatalos közlemények

 • Rozhodnutie č. OUKc 266/2020 - SP2 - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa
  24. 11. 2020

  Rozhodnutie č. OUKc 266/2020 - SP2 - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa

 • Návrhy všeobecných záväzných nariadení č. 1/2021 až 17/2021
  18. 11. 2020

  Návrhy všeobecných záväzných nariadení č. 1/2021 až 17/2021

  Znenie jednotlivých všeobecne záväzných nariadení si môžete pozrieť v prílohách: (több információ)

 • Návrh rozpočtu na roky 2021-2023
  18. 11. 2020

  Návrh rozpočtu na roky 2021-2023

 • Odvolanie mimoriadnej situácie na území obce Kechnec
  12. 11. 2020

  Odvolanie mimoriadnej situácie na území obce Kechnec

 • Oznam o zatvorení úradu
  12. 11. 2020

  Oznam o zatvorení úradu

  Oznamujeme občanom, že v dňoch  13.11.2020      a 16.11.2020 bude Obecný    úrad v Kechneci zatvorený z organizačných dôvodov v sú (több információ)

 • Verejná vyhláška - výzva na výrub/okliesnenie stromov v k. ú. obce Kechnec
  09. 11. 2020

  Verejná vyhláška - výzva na výrub/okliesnenie stromov v k. ú. obce Kechnec

 • Oznámenia o zrušení trvalého pobytu - Demková, Fedorová
  26. 10. 2020

  Oznámenia o zrušení trvalého pobytu - Demková, Fedorová

 • Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
  26. 10. 2020

  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

  V prílohe zverejňujeme vydané tlačové správy: (több információ)

 • Oznámenie - výrub stromu Maščák
  21. 10. 2020

  Oznámenie - výrub stromu Maščák

 • Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
  16. 10. 2020

  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.

  Obecné zastupiteľstvo v Kechneci v súlade s § 18a,  ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpiso... (több információ)