Hivatalos közlemények

 • Informácie z UPSVaR o INFLAČNEJ POMOCI
  13. 07. 2022

  Informácie z UPSVaR o INFLAČNEJ POMOCI

  Inflačná pomoc  Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok? Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednora... (több információ)

 • OZNAM o zatvorení úradu
  30. 06. 2022

  OZNAM o zatvorení úradu

  Oznamujeme občanom, že v dňoch 1.7.2022 a 4.7.2022 bude Obecný    úrad v Kechneci zatvorený z organizačných dôvodov. (több információ)

 • Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Kechnec
  07. 06. 2022

  Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Kechnec

 • Záverečný účet obce Kechnec a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
  07. 06. 2022

  Záverečný účet obce Kechnec a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

 • Zámer predaja parcely č. 36/16 o výmere 33 m2 (odčlenenej od parcely 36/4)v k. ú. Kechnec
  27. 05. 2022

  Zámer predaja parcely č. 36/16 o výmere 33 m2 (odčlenenej od parcely 36/4)v k. ú. Kechnec

 • Kolaudačné rozhodnutie OUKc 113/2022-K - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa
  17. 05. 2022

  Kolaudačné rozhodnutie OUKc 113/2022-K - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa

 • Kolaudačné rozhodnutie OUKc 76/2022-K - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa - parkoviská, komunikácie a spevnené plochy
  17. 05. 2022

  Kolaudačné rozhodnutie OUKc 76/2022-K - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa - parkoviská, komunikácie a spevnené plochy

 • Výberové konanie - člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)
  28. 04. 2022

  Výberové konanie - člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)

 • Zápis detí do MŠ Kechnec
  08. 04. 2022

  Zápis detí do MŠ Kechnec

  OZNAM Riaditeľka Materskej školy v Kechneci oznamuje rodičom, že v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (... (több információ)

 • Dočasné útočisko - ТИМЧАСОВИЙ ПРИТУЛОК
  05. 04. 2022

  Dočasné útočisko - ТИМЧАСОВИЙ ПРИТУЛОК