Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Kechnec č. 15/2023

Facebook