Návrh VZN č. 14/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Facebook