Výberové konanie

Obec Kechnec vyhlasuje výberové konanie na pozície: Pracovník na čistiarni odpadových vôd v Milhosti, obor: inštalatér. Pracovník na čistiarni odpadových vôd v Milhosti, odbor: elektrotechnik. Termín doručenia prihlášok: 16. september 2015.

Facebook