VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

VYHLÁSENIE 

MIMORIADNEJ SITUÁCIE


 

 

z dôvodu vybreženia - vyliatia rieky Hornád  a potoka Sártoš v k. ú. obce Kechnec, zaplavenia vodných zdrojov a prístupovej komunikácie k vodným zdrojom a hraničnému mostu  a zároveň z dôvodu ohrozenia dodávky pitnej vody pre občanov obcí Kechnec, Seňa, Milhosť a ohrozenia dodávky pitnej a priemyselnej vody pre spoločnosti v Priemyselnej zóne obce Kechnec 

 

 

STAROSTA   OBCE   KECHNEC

 

VYHLASUJE

MIMORIADNU SITUÁCIU

na území obce Kechnec


Čas vyhlásenia dňa 15.10.2020   o 7.30 hodine


             JUDr. Ing.  Jozef Konkoly 

                       starosta obce


Facebook