Zákaz využívania lesov verejnosťou

Okresný úrad Košice-okolie, Pozemkový a lesný odbor vydal nasledovné rozhodnutie o zákaze využívania lesov verejnosťou:

Facebook