Zámer predaja parcely č. 36/16 o výmere 33 m2 (odčlenenej od parcely 36/4)v k. ú. Kechnec

Facebook