Rozvoz stravy

ROZVOZ STRAVY
Obec zabezpečuje rozvoz stravy pre dôchodcov – seniorov nad 60 rokov. Senior platí za 1 obed vrátane donášky sumu 2,- EUR. Ostatné nálady hradí obec.

Tel.: 055/7282 512

Facebook