Úradná tabuľa

 • Kolaudačné rozhodnutie OUKc 113/2022-K - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa
  17. 05. 2022

  Kolaudačné rozhodnutie OUKc 113/2022-K - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa

 • Kolaudačné rozhodnutie OUKc 76/2022-K - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa - parkoviská, komunikácie a spevnené plochy
  17. 05. 2022

  Kolaudačné rozhodnutie OUKc 76/2022-K - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa - parkoviská, komunikácie a spevnené plochy

 • Výberové konanie - člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)
  28. 04. 2022

  Výberové konanie - člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)

 • Zápis detí do MŠ Kechnec
  08. 04. 2022

  Zápis detí do MŠ Kechnec

  OZNAM Riaditeľka Materskej školy v Kechneci oznamuje rodičom, že v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (... (viac informácií)

 • Dočasné útočisko - ТИМЧАСОВИЙ ПРИТУЛОК
  05. 04. 2022

  Dočasné útočisko - ТИМЧАСОВИЙ ПРИТУЛОК

 • TRANSPARENTNÝ ÚČET na charitatívne účely a pomoc Ukrajine
  25. 03. 2022

  TRANSPARENTNÝ ÚČET na charitatívne účely a pomoc Ukrajine

       Vážení občania, oznamujeme Vám, že v súvislosti s humanitárnou pomocou pre Ukrajincov obec Kechnec zriadila trans... (viac informácií)

 • NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
  21. 03. 2022

  NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI

 • INFORMÁCIE O KOMPOSTOVANÍ
  21. 03. 2022

  INFORMÁCIE O KOMPOSTOVANÍ

 • PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU
  21. 03. 2022

  PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU

 • Humanitárna zbierka pre Ukrajincov dňa 19.3.2022
  17. 03. 2022

  Humanitárna zbierka pre Ukrajincov dňa 19.3.2022

  Obec Kechnec organizuje dňa 19.3.2022 (v sobotu) v čase od 9:00 do 13:00 hod. humanitárnu zbierku na pomoc Ukrajincom v priestoroc... (viac informácií)