Úradná tabuľa

 • NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
  21. 03. 2022

  NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI

 • INFORMÁCIE O KOMPOSTOVANÍ
  21. 03. 2022

  INFORMÁCIE O KOMPOSTOVANÍ

 • PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU
  21. 03. 2022

  PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU

 • Humanitárna zbierka pre Ukrajincov dňa 19.3.2022
  17. 03. 2022

  Humanitárna zbierka pre Ukrajincov dňa 19.3.2022

  Obec Kechnec organizuje dňa 19.3.2022 (v sobotu) v čase od 9:00 do 13:00 hod. humanitárnu zbierku na pomoc Ukrajincom v priestoroc... (viac informácií)

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa - komunikácie, parkoviská, spevnené plochy
  03. 03. 2022

  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa - komunikácie, parkoviská, spevnené plochy

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa
  03. 03. 2022

  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa

 • Oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2021-2026
  02. 03. 2022

  Oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2021-2026

 • Obchodná verejná súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme
  25. 02. 2022

  Obchodná verejná súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme

 • Uzenesenie - výzva na uplatnenie námietok - vydržanie parcely CKN 39-6
  21. 02. 2022

  Uzenesenie - výzva na uplatnenie námietok - vydržanie parcely CKN 39-6

 • Oznámenie o výrube drevín - Vargová
  07. 02. 2022

  Oznámenie o výrube drevín - Vargová