Úradná tabuľa

 • Oznam o zatvorení úradu
  12. 11. 2020

  Oznam o zatvorení úradu

  Oznamujeme občanom, že v dňoch  13.11.2020      a 16.11.2020 bude Obecný    úrad v Kechneci zatvorený z organizačných dôvodov v sú (viac informácií)

 • Verejná vyhláška - výzva na výrub/okliesnenie stromov v k. ú. obce Kechnec
  09. 11. 2020

  Verejná vyhláška - výzva na výrub/okliesnenie stromov v k. ú. obce Kechnec

 • Oznámenia o zrušení trvalého pobytu - Demková, Fedorová
  26. 10. 2020

  Oznámenia o zrušení trvalého pobytu - Demková, Fedorová

 • Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
  26. 10. 2020

  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

  V prílohe zverejňujeme vydané tlačové správy: (viac informácií)

 • Oznámenie - výrub stromu Maščák
  21. 10. 2020

  Oznámenie - výrub stromu Maščák

 • Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
  16. 10. 2020

  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.

  Obecné zastupiteľstvo v Kechneci v súlade s § 18a,  ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpiso... (viac informácií)

 • Rozhodnutie o zatvorení škôl a školských zariadení na území obce Kechnec
  16. 10. 2020

  Rozhodnutie o zatvorení škôl a školských zariadení na území obce Kechnec

  Obec Kechnec rozhodla dňa 16.10.2020 o zatvorení škôl a školských zariadení na území obce Kechnec z dôvodu pozitívneho testu zames... (viac informácií)

 • VYHLÁSENIE  MIMORIADNEJ SITUÁCIE
  15. 10. 2020

  VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

  VYHLÁSENIE  MIMORIADNEJ SITUÁCIE     z dôvodu vybreženia - vyliatia rieky Hornád  a potoka Sártoš v k. ú. obc... (viac informácií)

 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania líniová stavba VN Kechnec - Trstené pri Hornáde
  05. 10. 2020

  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania líniová stavba VN Kechnec - Trstené pri Hornáde

 • Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia organizácií v pôsobnosti KSK do roku 2030
  05. 10. 2020

  Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia organizácií v pôsobnosti KSK do roku 2030