Úradná tabuľa

 • OZNAM o zatvorení úradu
  19. 10. 2022

  OZNAM o zatvorení úradu

  Oznamujeme občanom, že v dňoch 20.10.2022 a 21.10.2022 bude Obecný    úrad v Kechneci zatvorený z organizačných dôvodov.   ... (viac informácií)

 • Oznámenie o zámere prenajať priestory v zdravotnom stredisku
  12. 10. 2022

  Oznámenie o zámere prenajať priestory v zdravotnom stredisku

 • Oznámenie o zámere prevodu majetku obce Kechnec - parcela CKN 518/21
  12. 10. 2022

  Oznámenie o zámere prevodu majetku obce Kechnec - parcela CKN 518/21

 • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
  04. 10. 2022

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

 • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022
  04. 10. 2022

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

 • Uznesenie - výzva na uplatnenie námietok proti potvrdeniu vydržania parcely 1016 v prospech Ing. Zuzany Hámorskej
  30. 09. 2022

  Uznesenie - výzva na uplatnenie námietok proti potvrdeniu vydržania parcely 1016 v prospech Ing. Zuzany Hámorskej

 • OZNAM ku podávaniu kandidátnych listín dňa 30.8.2022 po skončení úradných hodín Obecného úradu v Kechneci
  30. 08. 2022

  OZNAM ku podávaniu kandidátnych listín dňa 30.8.2022 po skončení úradných hodín Obecného úradu v Kechneci

  Zapisovateľ miestnej volebnej komisie v obci Kechnec oznamuje, že podávať kandidátne listiny   pre voľby do obecného zast... (viac informácií)

 • Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou
  26. 08. 2022

  Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou

 • AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH - informácie
  25. 08. 2022

  AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH - informácie

 • Náklady na triedený zber odpadov za 2. Q 2022
  19. 08. 2022

  Náklady na triedený zber odpadov za 2. Q 2022