Úradná tabuľa

 • Zákaz využívania lesov verejnosťou
  02. 08. 2022

  Zákaz využívania lesov verejnosťou

  Okresný úrad Košice-okolie, Pozemkový a lesný odbor vydal nasledovné rozhodnutie o zákaze využívania lesov verejnosťou: (viac informácií)

 • OZNAM o zatvorení úradu
  21. 07. 2022

  OZNAM o zatvorení úradu

  Oznamujeme občanom, že v dňoch od 25.7.2022 do 5.8.2022 bude Obecný úrad v Kechneci zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky... (viac informácií)

 • Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 - INFORMÁCIE
  20. 07. 2022

  Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 - INFORMÁCIE

       Obec Kechnec zastúpená starostom obce JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom, týmto menuje pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby... (viac informácií)

 • Náklady na triedený zber odpadov za 1.Q 2022
  15. 07. 2022

  Náklady na triedený zber odpadov za 1.Q 2022

 • Záverečný účet obce Kechnec za rok 2021
  14. 07. 2022

  Záverečný účet obce Kechnec za rok 2021

 • Informácie z UPSVaR o INFLAČNEJ POMOCI
  13. 07. 2022

  Informácie z UPSVaR o INFLAČNEJ POMOCI

  Inflačná pomoc  Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok? Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednora... (viac informácií)

 • OZNAM o zatvorení úradu
  30. 06. 2022

  OZNAM o zatvorení úradu

  Oznamujeme občanom, že v dňoch 1.7.2022 a 4.7.2022 bude Obecný    úrad v Kechneci zatvorený z organizačných dôvodov. (viac informácií)

 • Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Kechnec
  07. 06. 2022

  Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Kechnec

 • Záverečný účet obce Kechnec a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
  07. 06. 2022

  Záverečný účet obce Kechnec a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

 • Zámer predaja parcely č. 36/16 o výmere 33 m2 (odčlenenej od parcely 36/4)v k. ú. Kechnec
  27. 05. 2022

  Zámer predaja parcely č. 36/16 o výmere 33 m2 (odčlenenej od parcely 36/4)v k. ú. Kechnec