Úradná tabuľa

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa - komunikácie, parkoviská, spevnené plochy
  03. 03. 2022

  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa - komunikácie, parkoviská, spevnené plochy

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa
  03. 03. 2022

  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa

 • Oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2021-2026
  02. 03. 2022

  Oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2021-2026

 • Obchodná verejná súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme
  25. 02. 2022

  Obchodná verejná súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme

 • Uzenesenie - výzva na uplatnenie námietok - vydržanie parcely CKN 39-6
  21. 02. 2022

  Uzenesenie - výzva na uplatnenie námietok - vydržanie parcely CKN 39-6

 • Oznámenie o výrube drevín - Vargová
  07. 02. 2022

  Oznámenie o výrube drevín - Vargová

 • Zámer prenájmu pozemkov - Agropulz Skároš
  01. 02. 2022

  Zámer prenájmu pozemkov - Agropulz Skároš

 • Harmonogram zberu komunálneho a triedeného odpadu na I. polrok 2022
  24. 01. 2022

  Harmonogram zberu komunálneho a triedeného odpadu na I. polrok 2022

 • Oznámenie o výrube - Mária Jasaňová
  12. 01. 2022

  Oznámenie o výrube - Mária Jasaňová

 • OZNAM
  20. 12. 2021

  OZNAM

  Oznamujeme občanom, že v dňoch od 21.12.2021 do 31.12.2021  bude Obecný úrad v Kechneci zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky z... (viac informácií)