Úradná tabuľa

 • Verejná vyhláška - územné rozhodnutie Magna PT - LSC 2.etapa
  26. 06. 2020

  Verejná vyhláška - územné rozhodnutie Magna PT - LSC 2.etapa

 • VOĽBY do NR SR
  10. 12. 2019

  VOĽBY do NR SR

  Týmto Vám oznamujeme, že na základe zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov,... (viac informácií)

 • Zásady ochrany osobných údajov GDPR
  27. 08. 2019

  Zásady ochrany osobných údajov GDPR

  Obec Kechnec ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňujeme za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči do... (viac informácií)

 • Zákaz vstupu do časti poľovného revíru Lúky - z dôvodu afrického moru ošípaných
  27. 08. 2019

  Zákaz vstupu do časti poľovného revíru Lúky - z dôvodu afrického moru ošípaných

  Obec Kechnec zastúpená starostom obce JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom, na základe návrhu Okresného úradu Košice-okolie, Pozemkový a l... (viac informácií)

 • Voľby do EP - informácie
  25. 03. 2019

  Voľby do EP - informácie

  Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. E-mailová adresa na zasielanie žiadostí o v... (viac informácií)

 • CINTORÍN - predĺženie nájomu hrobových miest
  30. 10. 2017

  CINTORÍN - predĺženie nájomu hrobových miest

  Správca obecného cintorína v Kechneci, Obec Kechnec, si dovoľuje upozorniť prenajímateľov hrobových a urnových miest , aby skontro... (viac informácií)

 • Voľby do NR SR v roku 2016
  18. 11. 2015

  Voľby do NR SR v roku 2016

  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia dňa 5.marca 2016 v čase od 7.00 do 22.00. (viac informácií)

 • Výberové konanie: riaditeľ SZŠ Kechnec
  13. 11. 2015

  Výberové konanie: riaditeľ SZŠ Kechnec

  Obecné združenie občanov telesnej kultúry, školstva, zdravia a ochrany ŽP Kechnec, ako zriaďovateľ Súkromnej základnej školy v Kec... (viac informácií)