Zverejnené: Názov Zaradenie
16. 10. 2020 Rozhodnutie o zatvorení škôl a školských zariadení na území obce Kechnec Iné Stiahnúť
16. 10. 2020 Vyhlásenie výberového konania na Hlavného kontrolóra obce Kechnec Iné Stiahnúť
12. 10. 2020 SPF - Zmluva č. 00173/2020 PKZO-K40002/20.00 - o bezodplatnom prevode pozemkov Zmluvy Stiahnúť
09. 10. 2020 Faktúry 724-743/2020 Faktúry Stiahnúť
09. 10. 2020 Faktúry 710-723/2020 Faktúry Stiahnúť
08. 10. 2020 Objednávky 90-94/2020 Objednávky Stiahnúť
08. 10. 2020 Zmluva o dodávke pitnej vody - Tibor Pivarník Zmluvy Stiahnúť
08. 10. 2020 Zmluva o pripojení na kanalizáciu - Tibor Pivarník Zmluvy Stiahnúť
08. 10. 2020 Zmluva o dodávke pitnej vody Matej Baltovič Zmluvy Stiahnúť
08. 10. 2020 Zmluva o pripojení na kanalizáciu - Matej Baltovič Zmluvy Stiahnúť
08. 10. 2020 Zmluva o dodávke pitnej vody - Tomáš Vajda Zmluvy Stiahnúť
08. 10. 2020 Zmluva o pripojení na kanalizáciu - Tomáš Vajda Zmluvy Stiahnúť
05. 10. 2020 Stavebné povolenie - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa Iné Stiahnúť
05. 10. 2020 Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia organizácií v pôsobnosti KSK do roku 2030 Iné Stiahnúť
05. 10. 2020 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania líniová stavba VN Kechnec - Trstené pri Hornáde Iné Stiahnúť
02. 10. 2020 Oznámenie §82 - výrub stromov Pivarník, Pivarníková Iné Stiahnúť
01. 10. 2020 Faktúry 706-709/2020 Faktúry Stiahnúť
01. 10. 2020 Faktúry 701-705/2020 Faktúry Stiahnúť
01. 10. 2020 Faktúry 697-700/2020 Faktúry Stiahnúť
29. 09. 2020 Faktúry 693-696/2020 Faktúry Stiahnúť
29. 09. 2020 Faktúry 690-692/2020 Faktúry Stiahnúť
29. 09. 2020 Faktúra 683-689/2020 Faktúry Stiahnúť
29. 09. 2020 Faktúry 679-682/2020 Faktúry Stiahnúť
29. 09. 2020 Dodatok k nájomnej zmluve - Vitko Zmluvy Stiahnúť
24. 09. 2020 Nájomná zmluva - svadba Vitko Zmluvy Stiahnúť
Facebook