Zverejnené: Názov Zaradenie
24. 02. 2023 Faktúry 1144/2022 Faktúry Stiahnúť
24. 02. 2023 Faktúry 1143/2022 Faktúry Stiahnúť
24. 02. 2023 Faktúry 1133-1142/2022 Faktúry Stiahnúť
24. 02. 2023 Faktúry 1114-1132/2022 Faktúry Stiahnúť
24. 02. 2023 Faktúry 1112-1113/2022 Faktúry Stiahnúť
24. 02. 2023 Faktúry 1092-1111/2022 Faktúry Stiahnúť
24. 02. 2023 Faktúry 1089-1091/2022 Faktúry Stiahnúť
22. 02. 2023 Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných Iné Stiahnúť
20. 02. 2023 Komunálne a drobné stavebné odpady z obce Kechnec za rok 2022 Iné Stiahnúť
17. 02. 2023 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu František Hudy Iné Stiahnúť
17. 02. 2023 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Mária Gombošová, Peter Gomboš, Karol Gomboš Iné Stiahnúť
15. 02. 2023 Sledovanie štandardov kvality dodávky vody a odvádzania odpadovej vody za rok 2022 Iné Stiahnúť
10. 02. 2023 Oznámenie o zámere výroba-miešanie a plnenie sýtených a nesýtených nápojov do plechoviek Iné Stiahnúť
10. 02. 2023 NÁKLADY NA TRIEDENÝ ZBER ODPADOV ZA 4.Q 2022 Iné Stiahnúť
02. 02. 2023 Všeobecne záväzné nariadenie č. 142023, Doplnok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 162021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý Iné Stiahnúť
30. 01. 2023 Oznámenie - výrub stromu Jozef Fečo Iné Stiahnúť
23. 01. 2023 Výberové konanie - riaditeľ-ka Materskej školy v Kechneci Iné Stiahnúť
20. 01. 2023 Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s. Iné Stiahnúť
16. 01. 2023 Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a porastov v ochrannom pásme VN/VVN - verejná vyhláška Iné Stiahnúť
10. 01. 2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Kechnec č. 15/2023 Iné Stiahnúť
09. 01. 2023 Faktúra 1088/2022 Faktúry Stiahnúť
09. 01. 2023 Faktúry 1085-1087/2022 Faktúry Stiahnúť
09. 01. 2023 Faktúry 1082-1084/2022 Faktúry Stiahnúť
09. 01. 2023 Faktúry 1075-1081/2022 Faktúry Stiahnúť
09. 01. 2023 Faktúry 1070-1074/2022 Faktúry Stiahnúť
Facebook