Alas Slovakia s.r.o.

ALAS SLOVAKIA s. r. o. www.alas.sk

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. je približne so 70% obchodného objemu najvýznamnejším regiónom ALAS Baustoff-Holding. Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je ťažba a spracovanie kameniva a výroba transportbetónu. Spoločnosť už dlhodobo patrí medzi najväčších výrobcov kameniva v Slovenskej republike. Prevádzkujeme 5 kameňolomov, 7 štrkopieskovní a 8 centrálnych betonárni. Z hľadiska predaja produkcie je záujmovým územím našej spoločnosti Bratislava a okolie, ako aj oblasť bratislavského, trnavského, nitrianskeho a trenčianskeho kraja. Disponujeme dostatočným počtom vyklápacích a špeciálnych vozidiel na prepravu kameniva a betónových zmesí.

Kontaktná e-mailovú adresa spoločnosti: info@alas.sk

Telefónne číslo spoločnosti (vrátnica): +421/ 2 / 6920 4011

ALAS

Facebook