Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast

Operátor: MEDI – MARTI s.r.o

Doktor: MUDr. Beáta Krasnovská

Sestra: Perla Babáčiová

Ordinačné hodiny:

Pondelok:

7,30 – 14,00

Utorok:

7,30 – 13,30

Streda:

7,30 – 13,30

Štvrtok:

7,30 – 13,30

Piatok:

7,30 – 13,00

Poradňa: Utorok: 11,30 – 13,00 hod.

Školská zdravotná služba: Štvrtok: 11,00 – 13,00 hod.

Kontakt: Tel: 055/6962 369

Facebook