Asistované sčítanie obyvateľov SODB 2021

SODB2021 – dosčítavanie obyvateľov na zabezpečenie asistovaného sčítania 03.05.2021 – 13.06.2021

Rozhodnutím predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky bolo stanovené dosčítavanie

obyvateľov na zabezpečenie asistovaného sčítania pre celé územie Slovenskej republiky na obdobie od 03.05.2021 do nedele 13.06.2021, t.j. 6 týždňov.

 

Služby asistovaného sčítania budú poskytované povinným osobám, ktoré sa doteraz nesčítali:

• v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta alebo bez pomoci

stacionárneho asistenta

• v zariadení s pomocou stacionárneho asistenta sčítania

• na mieste, kde sa povinná osoba zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítaniaKontaktné miesto v Kechneci:

Obecný úrad – Kechnec 19


Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

Po: 09:00 - 15:00

Ut: 09:00 - 15:00

St: 09:00 - 16:30

Št: 09:00 - 15:00

Pi: 09:00 - 14:30

Telefónny kontakt na kontaktné miesto - 055/72 82 515

 

Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov alebo digitálne vylúčené osoby,

tieto môžu telefonicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta. O mobilného asistenta

budú mať možnosť obyvatelia požiadať telefonicky na Obecnom úrade v Kechneci 055/72 82 515 alebo call centrum  02 / 20 92 49 19.

Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu. Každý

asistent sa musí preukázať preukazom sčítacieho asistenta.


Prosíme o dodržiavanie aktuálnych protiepidemiologických opatrení.


 alebo https://prevenciakriminality.sk/clanok/4-bezpecna-komunita/247-na-mozne-podvody-pocas-asistovaneho-scitania-upozorni-informacna-kampan

Facebook