Published: Name Sort
09. 06. 2021 Darovacia zmluva - VSD Zmluvy Download
03. 06. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM 4.6.2021 - Obecné združenie občanov ... Zmluvy Download
31. 05. 2021 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - MH Invest II Zmluvy Download
31. 05. 2021 Dohoda partnerov k realizácii projektu - Obec Perín Zmluvy Download
27. 05. 2021 Darovacia zmluva- CEVING Zmluvy Download
25. 05. 2021 Faktúry 340-347/2021 Faktúry Download
25. 05. 2021 Faktúry 334-339/2021 Faktúry Download
25. 05. 2021 Faktúry 327-333/2021 Faktúry Download
25. 05. 2021 Faktúry 319-326/2021 Faktúry Download
25. 05. 2021 Verejná vyhláška - Stavebné povolenie V284-V325-Kechnec-Trstené pri Hornáde Iné Download
21. 05. 2021 Zmluva o pripojení VSD Zmluvy Download
21. 05. 2021 Objednávka 52/2021 Objednávky Download
20. 05. 2021 Objednávka 51/2021 Objednávky Download
20. 05. 2021 Objednávky 46-50/2021 Objednávky Download
14. 05. 2021 Obchodná verejná súťaž - prenájom poľnohospodárskej pôdy Iné Download
13. 05. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM 14.5 - Obecné združenie občanov... Zmluvy Download
10. 05. 2021 Faktúry 315-318/2021 Faktúry Download
10. 05. 2021 Faktúry 295-314/2021 Faktúry Download
10. 05. 2021 Faktúry 291-294/2021 Faktúry Download
10. 05. 2021 Faktúry 284-290/2021 Faktúry Download
10. 05. 2021 Faktúry 279-283/2021 Faktúry Download
05. 05. 2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Mgr. Iveta Lengyelová Zmluvy Download
05. 05. 2021 Objednávka 45/2021 Objednávky Download
04. 05. 2021 Objednávky 43-44/2021 Objednávky Download
04. 05. 2021 Servisná zmluva - ErasData-Pro Zmluvy Download
Facebook