Lakossági információ

A kommunális hulladékot minden hét keddjén a délelőtti órákban szállítjuk el.   

A községi hivatalban lehetőség van hivatalos okmányok és aláírok hitelesítésére.

Könyvtár – Jelenleg könyvkészlet készül. A nyitvatartási időről tájékoztatni fogjuk Önöket.

Zákon č. 583/2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Facebook