Képviselőtestület

2022 október 29-én zajlottak a helyhatósági választások.  Az összes jogosult szavazónak 74,08% -a vett részt a 2022-as kenyheci önkormányzati választásokon.

Polgármesterként alkalommal Ing. Konkoly Tamás, PhD., lett megválasztva. A választópolgárok bizalommal hét képviselőt választottak meg, akik a következő négy évben képviselni fogják őket. A képviselők ígéretüket a község krónikájába aláírásukkal igazolták: 


Dr. h. c. JUDr. Ing. Jozef Konkoly

Alena Dudášová

Mgr. Miriam Škovranová

Ing. Ladislav Danko

Tibor Kaško

Tibor Koncsol

Zsolt Čásár.


Ha a testület képviselőinek legalább egyharmada kéri az önkormányzati tanács ülésének összehívását, akkor a polgármester az eljárási kérelem kézhezvételétől számított 10 napon belül összehívja képviselőtestület ülését, kivéve, ha a kérelem eltérő időpontot tartalmaz.

A képviselőtestület ülései akkor is megtarthatók, ha a polgármester nem hívja össze; ebben az esetben a polgármester-helyettes vagy a képviselőtestület által felhatalmazott más helyettes hívhatja össze.

Az ülés programját legalább három nappal a képviselőtestületi ülés előtt ki kell hirdetni illetve ki kell függeszteni a hirdetőtáblán. Az ülések nyilvánosak. Az önkormányzati tanács az ülést nem nyilvánosnak nyilvánítja, ha az ülési információk tárgya egyes törvények által védettek.

Az önkormányzati rendeletet és a határozatot a polgármester írja alá legkésőbb 10 nappal az képviselőtestület jóváhagyása után.

Facebook