Befektetőknek

Tervei megvalósítása érdekében Kenyhec község többféle együttműködési formát ajánl:

pénzügyi partnerség Kenyhec községgel (részesedési partnerség, PPP projekt)

lehetőség nyílik a projekt irányítására, érdeklődés esetén fokozatosan átruházható a projekt a befektetőre az individuális tárgyalások alapján

egyéb típusú partnerség Kenyhec községgel (anyag és technológia hozzájárulásával)

Egyéb ingyenes szolgáltatások

A terület vagyonjogi rendezése a geológiai elemzés alapján előkészített és aláírt vételi szerződés kidolgozását is beleértve.

Földmérő által kidolgozott geometrikus terv elkészítése.

A község egyben építésügyi hatóság is, amely a teljes építésügyi feladatkört ellátja (terület felhasználási határozat, építési engedély).

A befektető maga dönt a kivitelező kiválasztásakor (tervezők, mérnöki tevékenység, stb.) a község csak tanácsadóként működik közre, amely figyelmeztet az esetleges rizikófaktorokra.

Fizetett szolgáltatások

Az étkezés biztosítása a kenyheci Ipari Zóna alkalmazottainak

A kommunális hulladék elszállítása

A közterületek nyári – téli karbantartása (utak, járdák, közvilágítás, be nem épített területek)

Ivóvíz és ipari víz biztosítása

A szennyvízcsatorna és az esőelvezető csatorna karbantartása és tisztítása

Facebook