Hivatalos közlemények

 • Stavebné povolenie - verejná vyhláška - chodník
  07. 07. 2021

  Stavebné povolenie - verejná vyhláška - chodník

 • Harmonogram zberu odpadu 2.polrok 2021
  01. 07. 2021

  Harmonogram zberu odpadu 2.polrok 2021

 • Výberové konanie: kuchár - čašník
  24. 06. 2021

  Výberové konanie: kuchár - čašník

 • Verejná vyhláška - Stavebné povolenie V284-V325-Kechnec-Trstené pri Hornáde
  25. 05. 2021

  Verejná vyhláška - Stavebné povolenie V284-V325-Kechnec-Trstené pri Hornáde

 • Obchodná verejná súťaž - prenájom poľnohospodárskej pôdy
  14. 05. 2021

  Obchodná verejná súťaž - prenájom poľnohospodárskej pôdy

 • Zámer o prevode parciel CKN 162/2 a 162/3
  23. 04. 2021

  Zámer o prevode parciel CKN 162/2 a 162/3

 • Verejná vyhláška oznámenie - územné konanie ALAS
  21. 04. 2021

  Verejná vyhláška oznámenie - územné konanie ALAS

 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - Chodník a odvodnenie pozdĺž cesty III/3347
  16. 04. 2021

  Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - Chodník a odvodnenie pozdĺž cesty III/3347

 • Verejná vyhláška - V284-V325 - Kechnec- Trstené pri Hornáde - zriadenie VN
  15. 04. 2021

  Verejná vyhláška - V284-V325 - Kechnec- Trstené pri Hornáde - zriadenie VN

 • Územný plán obce Milhosť - Zmeny a doplnky č. 2 - oznámenie o strategickom dokumente
  13. 04. 2021

  Územný plán obce Milhosť - Zmeny a doplnky č. 2 - oznámenie o strategickom dokumente