Hivatalos közlemények

 • Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
  17. 02. 2023

  Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

  Oznámenia o zrušení pobytu pre: Mária Gombošová Peter Gomboš Karol Gomboš František Hudy (több információ)

 • Sledovanie štandardov kvality dodávky vody a odvádzania odpadovej vody za rok 2022
  15. 02. 2023

  Sledovanie štandardov kvality dodávky vody a odvádzania odpadovej vody za rok 2022

 • NÁKLADY NA TRIEDENÝ ZBER ODPADOV ZA 4.Q 2022
  10. 02. 2023

  NÁKLADY NA TRIEDENÝ ZBER ODPADOV ZA 4.Q 2022

 • Oznámenie o zámere výroba-miešanie a plnenie sýtených a nesýtených nápojov do plechoviek
  10. 02. 2023

  Oznámenie o zámere výroba-miešanie a plnenie sýtených a nesýtených nápojov do plechoviek

 • Bezplatná dlhová poradňa v Košiciach
  06. 02. 2023

  Bezplatná dlhová poradňa v Košiciach

 • OZNAM o zatvorení úradu
  02. 02. 2023

  OZNAM o zatvorení úradu

  Oznamujeme občanom, že dňa 3.2.2023 (celý deň) a dňa 6.2.2023 do 12:00 hod.  bude Obecný úrad v Kechneci zatvorený z organizačn... (több információ)

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2023, Doplnok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určit
  02. 02. 2023

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2023, Doplnok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určit

 • Oznámenie o výrube stromu - Jozef Fečo
  30. 01. 2023

  Oznámenie o výrube stromu - Jozef Fečo

 • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľka Materskej školy v Kechneci
  23. 01. 2023

  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľka Materskej školy v Kechneci

 • Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a porastov v ochrannom pásme VN/VVN - verejná vyhláška
  16. 01. 2023

  Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a porastov v ochrannom pásme VN/VVN - verejná vyhláška