Hivatalos közlemények

 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Michal Gajdoš
  12. 12. 2022

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Michal Gajdoš

 • Návrh VZN č. 14/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
  28. 11. 2022

  Návrh VZN č. 14/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 • Návrh rozpočtu obce Kechnec na roky 2023-2025
  24. 11. 2022

  Návrh rozpočtu obce Kechnec na roky 2023-2025

 • Návrhy všeobecne záväzných nariadení obce Kechnec
  24. 11. 2022

  Návrhy všeobecne záväzných nariadení obce Kechnec

 • POZVÁNKA na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Kechnec
  18. 11. 2022

  POZVÁNKA na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Kechnec

  P O Z V Á N K A      Zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kechnec podľa zák... (több információ)

 • Oznámenie - predĺženie platnosti SP Magna PT - Rozšírenie logistického centra LSC, 2. etapa - komunikácie
  14. 11. 2022

  Oznámenie - predĺženie platnosti SP Magna PT - Rozšírenie logistického centra LSC, 2. etapa - komunikácie

 • Oznámenie - predĺženie platnosti SP Magna PT - Rozšírenie logistického centra LSC, 2. etapa
  14. 11. 2022

  Oznámenie - predĺženie platnosti SP Magna PT - Rozšírenie logistického centra LSC, 2. etapa

 • REFERENDUM 2023
  14. 11. 2022

  REFERENDUM 2023

  Počet okrskov v obci Kechnec: 1 Adresa volebnej miestnosti pre okrsok č. 1: Kongresová sála - prízemie Obecného úradu, Kechnec ... (több információ)

 • Oznámenie o výrube drevín - Muszkova
  14. 11. 2022

  Oznámenie o výrube drevín - Muszkova

 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Peter Fečo
  09. 11. 2022

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Peter Fečo