Közzétéve Megnevezés kategória
24. 05. 2023 Zámer prenájmu - priestory v zdravotnom stredisku Iné Letölteni
24. 05. 2023 NÁKLADY NA TRIEDENÝ ZBER ODPADOV ZA 1.Q 2023 Iné Letölteni
24. 05. 2023 Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie - oznámenie verejnou vyhláškou Iné Letölteni
16. 05. 2023 Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030 - oznámenie o strategickom dokumente Iné Letölteni
16. 05. 2023 Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji - oznámenie o strategickom dokumente Iné Letölteni
12. 05. 2023 Návrh Záverečného účtu obce Kechnec a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 Iné Letölteni
03. 05. 2023 Zverejnenie údajov a výzva pre verejnosť - Žiadosť integrovaného povolenia pre prevádzku Zlievareň - VZ Handtmann - PP Kechnec Iné Letölteni
03. 05. 2023 Zámer navrhovanej činnosti - Výrobná hala Metal Forming Solution (MFS) Iné Letölteni
26. 04. 2023 Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce - rodinný dom s. č. 324 Iné Letölteni
26. 04. 2023 Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce - miestnosť na Športovom areáli Iné Letölteni
21. 03. 2023 Oznámenie o strategickom dokumente - Integrovaná územná stratégia KSK 2022-2030 Iné Letölteni
21. 03. 2023 Oznámenie o strategickom dokumente - PHSR KSK Iné Letölteni
20. 03. 2023 Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania - rezidenčná štvrť IBV Kechnec „Small village Kechnec“ Iné Letölteni
17. 03. 2023 Oznámenie o začatí konania - žiadosť o výrub - Obec Milhosť Iné Letölteni
16. 03. 2023 Inzerát s ponukou práce skladníka v priemyselnej zóne v Kechneci Iné Letölteni
16. 03. 2023 Verejná vyhláška o zvolaní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v spoločnom poľovnom revíri RYBNÍK Iné Letölteni
14. 03. 2023 Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi - opatrenia pre vlastníkov lesov Iné Letölteni
14. 03. 2023 Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi - opatrenia pre občanov Iné Letölteni
13. 03. 2023 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Alžbeta Pribulová Iné Letölteni
22. 02. 2023 Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných Iné Letölteni
20. 02. 2023 Komunálne a drobné stavebné odpady z obce Kechnec za rok 2022 Iné Letölteni
17. 02. 2023 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu František Hudy Iné Letölteni
17. 02. 2023 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Mária Gombošová, Peter Gomboš, Karol Gomboš Iné Letölteni
15. 02. 2023 Sledovanie štandardov kvality dodávky vody a odvádzania odpadovej vody za rok 2022 Iné Letölteni
10. 02. 2023 Oznámenie o zámere výroba-miešanie a plnenie sýtených a nesýtených nápojov do plechoviek Iné Letölteni
Facebook