Közzétéve Megnevezés kategória
31. 03. 2022 Dodatky k zmluvám o nájme bytu 40 BJ - nájomníci 40 BJ, Kechnec 268 Zmluvy Letölteni
31. 03. 2022 Darovacia zmluva - humanitárna materiálová pomoc - Ukrajina - obec Dovhe Zmluvy Letölteni
30. 03. 2022 Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku - AGROPULZ SKÁROŠ, s.r.o. Zmluvy Letölteni
30. 03. 2022 Dodatok č. 12 k nájomnej zmluve o nájme pôdy zo dňa 1.1.2004 - AGROPULZ SKÁROŠ, s. r. o. Zmluvy Letölteni
30. 03. 2022 Kúpna zmluva p č. 491/51 (E 496) - Mária Fleischerová Zmluvy Letölteni
30. 03. 2022 Kúpna zmluva p č. 491/51 (E 496) - Ján Vlaszatý Zmluvy Letölteni
30. 03. 2022 Kúpna zmluva p č. 491/51 (E 496) - Štefan Vlasaty Zmluvy Letölteni
30. 03. 2022 Kúpna zmluva p č. 491/51 (E 496) - Helena Kormošová Zmluvy Letölteni
30. 03. 2022 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd - Marelli Kechnec Slovakia s. r. o Zmluvy Letölteni
30. 03. 2022 Zmluva o dodávke pitnej vody - Marelli Kechnec Slovakia s. r. o Zmluvy Letölteni
30. 03. 2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd z 2.6.2009 - Marelli PWT Kechnec Slovakia Zmluvy Letölteni
30. 03. 2022 Zmluva č. 582022 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz - RÚVZ Zmluvy Letölteni
30. 03. 2022 Kúpna zmluva p č. 491/51 (E496) - Jolana Vlasatá Zmluvy Letölteni
30. 03. 2022 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZoP2022126-BZ - Kechnec IBV 46 -VSD Zmluvy Letölteni
25. 03. 2022 Zmluva o zriadení transparentného účtu - VÚB Zmluvy Letölteni
17. 03. 2022 Faktúry 169-174/2022 Faktúry Letölteni
17. 03. 2022 Faktúry 163-168/2022 Faktúry Letölteni
17. 03. 2022 Faktúra 162/2022 Faktúry Letölteni
17. 03. 2022 Faktúry 158-161/2022 Faktúry Letölteni
17. 03. 2022 Faktúra 157/2022 Faktúry Letölteni
17. 03. 2022 Faktúry 151-156/2022 Faktúry Letölteni
17. 03. 2022 Faktúry 146-150/2022 Faktúry Letölteni
17. 03. 2022 Faktúry 137-145/2022 Faktúry Letölteni
17. 03. 2022 Faktúry 127-136/2022 Faktúry Letölteni
17. 03. 2022 Faktúry 122-126/2022 Faktúry Letölteni
Facebook