Közzétéve Megnevezés kategória
17. 03. 2022 Faktúry 119-121/2022 Faktúry Letölteni
17. 03. 2022 Faktúry 110-118/2022 Faktúry Letölteni
17. 03. 2022 Faktúry 104-109/2022 Faktúry Letölteni
17. 03. 2022 Faktúry 98-103/2022 Faktúry Letölteni
17. 03. 2022 Faktúry 92-97/2022 Faktúry Letölteni
17. 03. 2022 Faktúra 91/2022 Faktúry Letölteni
17. 03. 2022 Faktúry 86-90/2022 Faktúry Letölteni
17. 03. 2022 Faktúry 81-85/2022 Faktúry Letölteni
14. 03. 2022 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - Obec Perín-Chym Zmluvy Letölteni
09. 03. 2022 Dohoda o zániku zmluvy o vedení účtovníctva - Súkromná základná škola Kechnec 13 Zmluvy Letölteni
03. 03. 2022 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní splaškových odpadových vôd - IMA Schelling Slovakia Zmluvy Letölteni
03. 03. 2022 Zmluva o dodávke pitnej a priemyselnej vody - IMA Schelling Slovakia Zmluvy Letölteni
03. 03. 2022 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa Iné Letölteni
03. 03. 2022 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa - komunikácie, parkoviská, spevnené plochy Iné Letölteni
02. 03. 2022 Oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2021-2026 Iné Letölteni
01. 03. 2022 Záverečné stanovisko - Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti KSK Iné Letölteni
28. 02. 2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd - Crown Bevcan Slovakia s. r. o. Zmluvy Letölteni
24. 02. 2022 Obchodná verejná súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme Iné Letölteni
23. 02. 2022 Objednávky č. 5-28/2022 Objednávky Letölteni
21. 02. 2022 Uzensenie - výzva na uplatnenie námietok - vydranie parcely CKN 39-6 Iné Letölteni
18. 02. 2022 Poistná zmluva č. 8-863-013938 - Colonnade Insurance S.A. Zmluvy Letölteni
16. 02. 2022 Faktúry 79-80/2022 Faktúry Letölteni
16. 02. 2022 Faktúra 78/2022 Faktúry Letölteni
16. 02. 2022 Faktúry 73-77/2022 Faktúry Letölteni
16. 02. 2022 Faktúry 68-72/2022 Faktúry Letölteni
Facebook