Közzétéve Megnevezés kategória
12. 08. 2020 Zmluva o dodávke pitnej vody - Peter Sinovický Zmluvy Letölteni
12. 08. 2020 Faktúry 570-575/2020 Faktúry Letölteni
11. 08. 2020 Faktúry 566-569/2020 Faktúry Letölteni
11. 08. 2020 Objednávky 78-80/2020 Objednávky Letölteni
11. 08. 2020 Faktury 557-565/2020 Faktúry Letölteni
11. 08. 2020 Faktúry 533-556/2020 Faktúry Letölteni
10. 08. 2020 Objednávky 76-77/2020 Objednávky Letölteni
10. 08. 2020 Faktúry 518-532/2020 Faktúry Letölteni
24. 07. 2020 Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania Mana PT s. r. o. - Rozšírenie logistického centra LSC, 2. etapa - komunikácie Iné Letölteni
24. 07. 2020 Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania Mana PT s. r. o. - Rozšírenie logistického centra LSC, 2. etapa - hlavná stavba Iné Letölteni
24. 07. 2020 Faktúry 516-517/2020 Faktúry Letölteni
24. 07. 2020 Faktúry 513-515/2020 Faktúry Letölteni
23. 07. 2020 Žiadosť o stavebné povolenie pre komunikácie Magna PT - rozšírenie logistického servisného centra LSC 2. etapa Iné Letölteni
23. 07. 2020 Žiadosť o stavebné povolenie pre hlavnú stavbu Magna PT - rozšírenie logistického servisného centra LSC 2. etapa Iné Letölteni
23. 07. 2020 Faktúra 512/2020 Faktúry Letölteni
22. 07. 2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Varga Zmluvy Letölteni
22. 07. 2020 Faktúry 510-511/2020 Faktúry Letölteni
22. 07. 2020 Faktúry 507-509/2020 Faktúry Letölteni
21. 07. 2020 Faktúry 503-506/2020 Faktúry Letölteni
20. 07. 2020 Dodatok k zmluve o nájme bytu 40 BJ Zmluvy Letölteni
20. 07. 2020 Objednávka 75/2020 Objednávky Letölteni
20. 07. 2020 Faktúry 501-502/2020 Faktúry Letölteni
17. 07. 2020 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd - Cukráreň Veronika Zmluvy Letölteni
17. 07. 2020 Zmluva o dodávke pitnej vody - Cukráreň Veronika Zmluvy Letölteni
17. 07. 2020 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi - Cukráreň Veronika Zmluvy Letölteni
Facebook