Közzétéve Megnevezés kategória
29. 06. 2020 Objednávka 62/2020 Objednávky Letölteni
29. 06. 2020 Faktúry 416-421/2020 Faktúry Letölteni
26. 06. 2020 Verejná vyhláška- rozhodnutie o umiestnení stavby MAGNA PT Iné Letölteni
26. 06. 2020 Faktúry 413-415/2020 Faktúry Letölteni
26. 06. 2020 Faktúry 409-412/2020 Faktúry Letölteni
26. 06. 2020 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok - Štefan Škovran Zmluvy Letölteni
25. 06. 2020 Faktúry 406-408/2020 Faktúry Letölteni
24. 06. 2020 Zmluva o dodávke pitnej vody - Ing. Matúš Konkoly Zmluvy Letölteni
24. 06. 2020 Dohoda o pristúpení k záväzku medzi dĺžnikom a veriteľom Zmluvy Letölteni
24. 06. 2020 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok - Anna Marcinová Zmluvy Letölteni
24. 06. 2020 Faktúry 403-405/2020 Faktúry Letölteni
24. 06. 2020 Objednávky 60-61/2020 Objednávky Letölteni
23. 06. 2020 Objednávky 57-59/2020 Objednávky Letölteni
23. 06. 2020 Objednávka 56/2020 Objednávky Letölteni
22. 06. 2020 Faktúra 398-402/2020 Faktúry Letölteni
19. 06. 2020 Objednávka 54-55/2020 Objednávky Letölteni
19. 06. 2020 Faktúry 390-397/2020 Faktúry Letölteni
19. 06. 2020 Dohoda o výsadbe stromov - SWEP Slovakia s.r.o. Zmluvy Letölteni
17. 06. 2020 Faktúra 388-389/2020 Faktúry Letölteni
16. 06. 2020 Objednávka 53/2020 Objednávky Letölteni
15. 06. 2020 Faktúry 382-387/2020 Faktúry Letölteni
12. 06. 2020 Faktúra 380-381/2020 Faktúry Letölteni
12. 06. 2020 Faktúry 371-379/2020 Faktúry Letölteni
11. 06. 2020 Objednávka 51-52/2020 Objednávky Letölteni
11. 06. 2020 Faktúry 365-370/2020 Faktúry Letölteni
Facebook