Közzétéve Megnevezés kategória
24. 06. 2020 Faktúry 403-405/2020 Faktúry Letölteni
24. 06. 2020 Objednávky 60-61/2020 Objednávky Letölteni
23. 06. 2020 Objednávky 57-59/2020 Objednávky Letölteni
23. 06. 2020 Objednávka 56/2020 Objednávky Letölteni
22. 06. 2020 Faktúra 398-402/2020 Faktúry Letölteni
19. 06. 2020 Objednávka 54-55/2020 Objednávky Letölteni
19. 06. 2020 Faktúry 390-397/2020 Faktúry Letölteni
19. 06. 2020 Dohoda o výsadbe stromov - SWEP Slovakia s.r.o. Zmluvy Letölteni
17. 06. 2020 Faktúra 388-389/2020 Faktúry Letölteni
16. 06. 2020 Objednávka 53/2020 Objednávky Letölteni
15. 06. 2020 Faktúry 382-387/2020 Faktúry Letölteni
12. 06. 2020 Faktúra 380-381/2020 Faktúry Letölteni
12. 06. 2020 Faktúry 371-379/2020 Faktúry Letölteni
11. 06. 2020 Objednávka 51-52/2020 Objednávky Letölteni
11. 06. 2020 Faktúry 365-370/2020 Faktúry Letölteni
10. 06. 2020 Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021X902-221-35 Zmluvy Letölteni
08. 06. 2020 Faktúry 360-364/2020 Faktúry Letölteni
08. 06. 2020 Faktúry 358-359/2020 Faktúry Letölteni
04. 06. 2020 Faktúry 336-357/2020 Faktúry Letölteni
04. 06. 2020 Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou - Opatrenie na zachytenie vôd z povrchového odtoku Iné Letölteni
04. 06. 2020 Objednávky 48-50/2020 Objednávky Letölteni
02. 06. 2020 Faktúry 332-335/2020 Faktúry Letölteni
29. 05. 2020 Faktúry 330-331/2020 Faktúry Letölteni
29. 05. 2020 Faktúry 328-329/2020 Faktúry Letölteni
29. 05. 2020 Zmluva o nájme bytu č.40 Zmluvy Letölteni
Facebook