Kuenz-sk, s.r.o.

KUENZ-SK, s.r.o. www.kuenz.com

Kuenz – SK s.r.o, je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá vznikla 05. 02. 2002, zápisom do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Košice I, oddiel Sro, vložka 13040/V. Nový závod spoločnosti v priemyselnom parku Kechnec, vyrába samostatné konštrukčné časti pre kontajnerové a špeciálne žeriavy, ako aj ťažké zvarence pre vodné elektrárne.

V parku Kechnec je realizovaný kompletný výrobný proces – od konštrukcie, nákupu, technologickej prípravy výroby, plánovania výroby, zvárania a presného obrábania, až po povrchovú úpravu a montáž.

Kontaktná všeobecná e-mailovú adresa spoločnosti: kuenzsk@kuenz.com

Telefónne číslo spoločnosti (vrátnica alebo operátor): +421 55 7261 500

Facebook