FUTBALOVÝ KLUB KECHNEC

V súčasnosti je jediným sponzorom futbalového klubu obec Kechnec. Klub sa neustále snaží získať ďalších sponzorov. Ide o náročný proces, preto rôzne úlohy zabezpečujeme aj z radov dobrovoľníkov, ktorí sa na úkor svojho osobného voľna na amatérskej báze a podľa skromných finančných možností klubu obetujú v prospech výchovy mladej generácie. Ide o potrebnú a osožnú prácu, ktorú je potrebné vykonávať, zachovať a rozvíjať pre ďalšie generácie. Preto všetkým, ktorí sa podieľajú na tejto záslužnej činnosti patrí veľké ĎAKUJEM. Deti patria na športoviská a nie do pohostinstiev a herní.

Ďakujeme organizačnému výboru, trénerom, hráčom, usporiadateľom a dobrovoľníkom, ktorí sa nezištne obetujú pre chod futbalového klubu Kechnec. Správu a údržbu futbalového areálu ako aj pranie výstrojov futbalistov zabezpečuje obec Kechnec so svojim zamestnancami. Okrem toho poskytuje obec aj mikrobus na dopravu futbalistov. Obec Kechnec sa dohodla na spolupráci s futbalovým klubom MFK Košice – terajšie VSS Košice, ktorá sa bude rozvíjať k obojstrannej výhodnosti a prosperite.

Zmeny v mužstvách FK Kechnec pred novou sezónou 2015/2016 FK Kechnec má momentálne v rôznych súťažiach zapojených 5 mužstiev: mladší žiaci U13, starší žiaci U15, mladší dorast U17, starší dorast U19 a mužstvo dospelých.

Letná príprava na novú sezónu začala 14. júla 2015. Prestupový termín podľa nového Registračného a prestupového poriadku začal 1. júla 2015. Do dnešného dňa nastali vo všetkých mužstvách veľké zmeny – príchody a odchody futbalistov sa nezastavili ani v septembri.

Mužstvo mladších žiakov neposilnil žiaden hráč, odišli do mužstva starších žiakov také opory ako Adam Danko a Richard Ferencz, takže toto družstvo bude musieť pridať v tréningu a prípadne získať zo základnej školy a z blízkeho okolia ešte nejaké posily. V tomto mužstve je registrovaných 19 hráčov, na tréningy pravidelne chodí asi 10 – 12 hráčov. Trénerom mužstva bol Mgr. Pavol Škovran, od septembra prevzal mužstvo Peter Šingovský, vedúcim Peter Németh.

Starší žiaci utrpeli odchodom hráčov ročníka 2000 hádam najviac. Do mužstva mladšieho dorastu odišli opory ako Kristián Džubák, Patrik Juhás, Jaroslav Ivanko, Daniel Sinovický a ďalší. Do mužstva prestupom pribudol Kristián Ščerbák z FK Bodva Moldava a trénovať začali niektorí chlapci, ktorí v minulom ročníku nehrávali (Stanislav Vasil, Marko Konkoly). V tomto mužstve máme registrovaných 18 hráčov, na tréningy pravidelne chodí 12 hráčov. Trénerom mužstva bol dočasne tiež Mgr. Pavol Škovran, od septembra prevzal aj toto mužstvo Peter Šingovský, vedúcim je Štefan Tucik.

Mladší dorast sa pred touto sezónou výrazne posilnil. Okrem spomínaných chlapcov, ktorí vekovo prešli od starších žiakov, mužstvo posilnili chlapci z FC VSS Košice, ktorí sem prišli na hosťovanie: Filippo Komloš, Matúš Jusko, Martin Milý, Tobiáš Nalevanko, Samír Alaimi, Kristián Behún, Matúš Dzuro a Tomáš Grega. Ďalší hráči sa rozhodli k nám prestúpiť a sú to: Róbert Polák, Frederik Spišák, Richard Vinter, René Pelegrin a Samuel Kováč. V súčasnosti má mužstvo k dispozícii 43 registrovaných hráčov v tejto vekovej kategórii, z nich sa na tréningu pravidelne zúčastňuje približne 16 chlapcov. Niektorí z nich pravidelne hrávajú za starší dorast (Filip Korček, Jakub Muránsky). Trénerom bol do 30.9.2015 Ladislav Zupko, od 1.10.2015 mužstvo prevzal Juraj Koščo ml., vedúcim mužstva je Dušan Horváth.

Starší dorast utrpel odchodom svojich stabilných hráčov základnej zostavy (Patrik Majoroš, Róbert Kocai, Tomáš Harasty, Matej Raši), ktorí hrávali aj za mužstvo dospelých, preto bolo nutné mužstvo posilniť. Na hosťovanie k nám prišli z FC VSS Košice Ján Leško, Dávid Moščák, Filip Korček, Jakub Muránsky, Martin Mikula, Mário Lemeš a Martin Péchy. Prestúpiť k nám sa rozhodli Denis Sonoga, Jakub Mackanič a Jozef Pachinger. Za toto mužstvo môže nastúpiť celkom 26 registrovaných hráčov, tréningov sa však pravidelne zúčastňuje asi 15 hráčov, niektorí trénujú a nastupujú do zápasov aj za mužstvo dospelých. Trénerom bol do 30.9.2015 Nándor Szabó, ktorý sa vzdal funkcie a bol nahradený novým trénerom Ing. Jurajom Koščom, vedúcim mužstva bol Štefan Fečo. Od 1.10.2015 post vedúceho mužstva zastáva Daniel Konkoly.

Mužstvo dospelých v letnom prestupovom období zaznamenalo tiež väčšie zmeny. Z mužstva odišli: prestúpili – Matej Raši (FK Geča 73), Patrik Majoroš, Lukáš Sinovický (TJ Maratón Seňa), Matej Majoroš (FK Bodva Moldava n/B), Roland Spišák (TJ Ptrukša), na hosťovanie – Dávid Vereščák (ŠKO Veľká Ida), Lukáš Fečo (FK Geča 73). Mužstvo v lete posilnili prestupom Ondrej Kövér (ŠKO Veľká Ida), Dionýz Tobák (TJ Družstevník Čečejovce), Adrián Janočko (FK Krásna), Marián Rebej (Poľnohospodár Buzica), Tomáš Mačaj (FK Bodva Moldava n/B), Tomáš Pribula (MFK Spartak Medzev), Ľubomír Mačaj (TJ Mladosť Kalša), Tomáš Muránsky a Vojtech Turek (FC VSS Košice). Na hosťovanie prišli Erik Lalkovič (FC VSS Košice), z nášho dorastu prešli k dospelým Róbert Kocai a Tomáš Harasty, zo súčasného dorastu mužstvo posilnili v jesennej časti Mário Lemeš, Martin Mikula, Martin Péchy, Ján Leško, Dávid Moščák a Denis Sonoga nastupujú za mužstvo dospelých ako ostaršení dorastenci. Toto mužstvo má pred sebou náročný cieľ – postup do V. ligy. Trénerom mužstva je Miloš Lengyel, vedúcim Radoslav Kaselya.

Celkovo máme v klube registrovaných 145 hráčov vrátane tých, ktorí sú na hosťovaní. Je to úctyhodný počet futbalistov o ktorých je potrebné sa starať, zabezpečovať úlohy a technické podmienky.

Ján Uhrín, predseda FK Kechnec

Facebook