INFORMÁCIE OHĽADNE KORONAVÍRUSU COVID-19

Obec Kechnec Vás týmto informuje, že Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dve vyhlášky – rozhodnutia o nariadení opatrení z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19. Všetci občania sú povinní opatrenia dodržiavať!

Facebook