Kechnec navštívil Mikuláš

Ani tento rok sme nezabudli na tých najmenších obyvateľov našej obce a v piatok 4. decembra sme pre nich pripravili Mikulášske posedenie. Pred príchodom sv. Mikuláša sa o 16.00 hodine začal kultúrny program, na ktorom vystúpili deti z našej Materskej školy ako aj deti zo Súkromnej základnej školy v Kechneci. Po nich prišli na rad slovenské detské piesne s Michalom Kentošom a Dankou Štarkovou. Potom už zavítal medzi prítomných aj samotný sv. Mikuláš, ktorého sprevádzali dvaja anjeli. Všetky deti do 15 rokov z našej obce dostali mikulášsky balíček.

Toto podujatie sa mohlo konať nie len vďaka podpore obce Kechnec, ale aj vďaka sponzorom, ktorým týmto ďakujeme.

Sponzori Mikulášskeho posedenia: obec Kechnec, SCHELLING Slovakia s. r. o., I.M.B. Imrich Mati – potraviny Fresh, ČS SHELL Kechnec, Mária Kababiková – potraviny MAJA, Tibor Koncsol – Koncsol Farm, rodina Koncsolová, Tomáš Lučkai – Hoopla s. r. o.

Facebook