Návšteva z Čiernej Hory

V stredu 5. decembra navštívili Kechnec predstavitelia jednotlivých ministerstiev z Čiernej Hory, ktorá má približne 660 tisíc obyvateľov a jej metropolou je Podgorica. Získavali informácie a poznatky z oblasti riešenia koncepcie rozvoja územnej samosprávy. Delegácia mala 12 členov.

Facebook