Obecné projekty napredujú

V jarných mesiacoch sme opäť zvýšili napredovanie na obecných stavbách a projektoch. Výrazne sme pokročili pri obnove verejného cintorína, v rekonštrukcii obchodného centra a výstavbe hangáru v priemyselnej zóne. Taktiež pokračujeme s výsadbou zelene, vykonávame terénne a sadbové úpravy a naďalej dbáme o údržbu a čistotu v celej obci.

V Kechneci nám záleží na celkovom vzhľade našich spoločných priestranstiev. Snažíme sa zabezpečiť kvalitu života pre všetkých obyvateľov obce. Bohužiaľ, medzi nami žijú aj nedisciplinovaní občania, ktorí poškodzujú a kradnú vysadené kvety. Aj preto opätovne prosíme, aby ste dbali na to, čo sa deje vo vašom okolí a v prípade, keď vidíte takéto konanie, upozornili na to zamestnancov obecného úradu.

V rámci rekonštrukcie obecného cintorína sme premiestnili ústredný kríž. Vytvorilo sa drevené prístrešie a kamenné podstavce pre 14 reliéfov, v ktorých bude vyobrazená krížová cesta. Vykonali sme terénne úpravy chodníkov. Staráme sa aj o poriadok medzi hrobkami, ktoré sú poškodené a opustené. Snažíme sa opraviť pomníky, ktorých zosnulí vykonávali rôzne záslužné výchovno-vzdelávacie činnosti, venovali sa našim predkom, či významne ovplyvnili život obce. K estetizácii cintorína prispejú aj nové drevorezbárske diela. Autormi sú drevorezbári: František Eštočin, Ján Palko, Albert Šimrák, Stanislav Polek, Miroslav Mlkvik, Ján Podsklan, Ján Šeliga.

Facebook