OZNAM

Oznamujeme občanom, že   z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 bude 

Obecný úrad v Kechneci vybavovať iba neodkladné záležitosti ako napr.: zmena pobytu, potvrdenie o pobyte, náležitosti ohľadne úmrtia, 

platenie daní, poplatkov a nájomného pre občanov obce Kechnec alebo poplatníkov v obci Kechneci.

Z bezpečnostných dôvodov Vás žiadame, pokiaľ je to možné, aby ste si najprv telefonicky s pracovníkmi obce na čísle 055/728 25 12 dohodli čas návštevy úradu.


Uvedené platí do odvolania. 


 S úctou                           V Kechneci dňa 13.12.2021     

                                            

                                  JUDr. Ing. Jozef Konkoly

                                   starosta obce Kechnec

Facebook