OZNAM o zatvorení úradu

Oznamujeme občanom, že dňa 3.2.2023 (celý deň) a dňa 6.2.2023 do 12:00 hod. 

bude Obecný úrad v Kechneci zatvorený z organizačných dôvodov.

 

(Overovať podpisy je možné na každom obecnom, 

alebo miestnom úrade na Slovensku a tiež na notárskych úradoch.)

 

 

  S úctou         

 

                                                                  

                                                                 Ing. Tomáš Konkoly, PhD.

                                                                      starosta obce Kechnec


Facebook