OZNAM o zverejnení strategických dokumentov

Obec Kechnec zastúpená starostom JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom oznamuje občanom, že v sekcii „Zverejňovanie“ na webovom sídle obce je zverejnený Programu rozvoja obce Kechnec na roky 2015 – 2022.

Obec Kechnec zastúpená starostom JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom Ďalej oznamuje občanom, že v sekcii „Zverejňovanie“ na webovom sídle obce je zverejnený Komunitný plán sociálnych služieb obce Kechnec na roky 2018 – 2027.

Facebook