REFERENDUM 2023

Počet okrskov v obci Kechnec: 1

Adresa volebnej miestnosti pre okrsok č. 1: Kongresová sála - prízemie Obecného úradu, Kechnec 19


E-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: starosta@kechnec.sk

Adresa na zasielanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:  starosta@kechnec.sk

Facebook