Slávnostné odovzdanie novozrekonštruovaného cintorína

V sobotu 1. novembra sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie do užívania novozrekonštru­ovaného cintorína. Okrem občanov Kechneca sa slávnosti zúčastnili aj starostovia okolitých obcí – Ing. Vojtech Gálffy, JUDr. Marta Probalová a tiež samotní „tvorcovia“ spoločného diela rezbári – Ján Palko, František Eštočin, Ján Podsklan, Miroslav Mlkvik, Stanislav Polek, Albert Šimrák a Ján Šeliga. Prítomní boli tiež odborníci, ktorí zastrešili stavebno-architektonické a technické záležitosti: Ján Budzák ml., Ján Budzák st., Stanislav Halčin, Ján Holuj, Jaroslav Mura, Karol Kočkár st., Pavol Tóth, Miroslav Novák, Stanislav Mura, Pavol Horovský, Martin Bunda a Rastislav Ungrady s kolektívom, autori spôsobu osvetlenia umeleckých diel a samotného cintorína.

V úvode vystúpili historickí trubači Bucinatores Excelsi, následne zazneli hymny Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky, ako aj hymna Európskej únie. Štátne hymny odzneli na základe historických udalostí a pôvodu zosnulých pochovaných na cintoríne.

Po úvodných vystúpeniach miestny rímskokatolícky kňaz Ján Jakab v rámci ekumenickej pobožnosti spolu s farárom reformovanej cirkvi Róbertom Géresim a gréckokatolíckym kňazom z Cestíc Atilom Vaklesom vysvätili vytvorené umelecké diela a pomodlili sa za duše zosnulých.

Hostia si pozreli premiéru filmu o rezbároch a vzniku kechneckých diel. Následne všetci stavebníci, rezbári a starosta Konkoly spoločne prestrihli symbolickú pásku, ktorou novozrekonštruovaný cintorín odovzdali do užívania. Nechýbali ani osobné poďakovania a vecné dary pre realizátorov diela.

Prejavom starostu obce Kechnec , v ktorom opísal vývoj svojej vízie o prestavbe cintorína za pomoci umelcov a stavebných odborníkov, pokračovala ďalšia časť programu. V prejave vyzdvihol aj hodnotný dar od maďarského podnikateľa Károlya Abraháma a jeho rodiny, ktorý obci venoval dve granitové tabule s vygravírovaným erbom obce Kechnec a maďarským štátnym znakom. Tabule sú osadené na cintoríne pri dominantnom štátnom znaku Slovenskej republiky.

V závere sa konal pietny koncert, v ktorom vystúpili operná speváčka Lucia Knoteková, klavirista Peter Kozubík a Zbor sv. Cecílie s dirigentom Viliamom Grubaľom.

Z tejto slávnostnej udalosti odvysielala záznam aj RTVS a TV Naša z Košíc

Kechnecký cintorín tento rok získal nový estetický a umelecký rozmer. Veríme, že aj budúce generácie sa budú o toto pietne miesto starať a zachovávať ho v úcte.

Facebook