V Kechneci hľadali riešenia pre rozvoj samosprávy

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie (EK) sa v sobotu (5. októbra 2013) stretol so starostom obce Kechnec JUDr. Ing. Jozefom Konkolym, aby spoločne prediskutovali výzvy, ktorým obec v súčasnosti čelí. V rámci návštevy si podpredseda EK prezrel Priemyselný park Kechnec a ďalšie obecné projekty. Priestor na otázky dostali aj miestni podnikatelia.

Jozef Konkoly v minulosti už viackrát prezentoval myšlienku komplexného rozvoja miestnej samosprávy na pôde európskych inštitúcií v Bruseli. Aby obec napredovala, v Kechneci postupne vytvárali ekonomické zázemie pre sociálne a spoločenské aktivity.


„Obec Kechnec v súčasnosti na vlastné náklady prevádzkuje 332-hektárový priemyselný park bez finančnej podpory štátu. Pracuje tam cez 3 000 zamestnancov a nepriamo je na firmy v parku naviazaných ďalších 7 000 pracovných miest,“ hovorí starosta Konkoly. Snaha obce riešiť dlhodobú nezamestnanosť vlastných občanov a tiež okolitých obcí sa však dostatočne neodráža v príjmoch do obecného rozpočtu. Pre spresnenie uvádza: „V roku 2013 predstavuje príjmová časť rozpočtu obce 1,2 mil. eur a štát sa na nej podieľa len cca 16 %, t. j. sumou 197 000 eur ročne. Aby bola zabezpečená prevádzka parku a ďalších súvisiacich aktivít, obec zamestnáva 43 pracovníkov. Len na mzdy týchto ľudí vrátane odvodov potrebujeme cca 50 000 eur mesačne.“

Maroš Šefčovič ocenil doterajšie aktivity a tempo hospodárskeho rozvoja obce Kechnec. Zaujímal sa nielen o prevádzku priemyselného parku, ale tiež o ďalšie obecné projekty. Prezrel si sociálno- zdravotný komplex, multifunkčný športový areál, amfiteáter, futbalové ihrisko, 40-bytovú jednotku, dom smútku a spoločenské centrum, ktoré zabezpečuje stravovanie a ubytovanie aj pre firmy v priemyselnom par­ku.

Počas spoločného stretnutia hovorili aj o projektoch, ktoré sú v súčasnosti v štádiu príprav. „Už viac ako 7 rokov stagnuje dokončenie sociálno – zdravotného komplexu pre seniorov, Europskej integrovanej školy a verejné kúpalisko s akvaparkom, ktoré by denne mohlo využívať cez 2500 návštevníkov,“ vysvetľuje Konkoly. „Obec financovala majetko-právne vysporiadanie pozemkov, vybudovanie infraštruktúry, náklady na spracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie. Oba projekty však v súčasnosti stoja aj napriek tomu, že zapadajú do koncepcie rozvoja obce, regiónu, a Slovenskej republiky, a v nemalej miere aj Európy.“ Navyše, samospráva investovala do projektu Európskej integrovanej školy a ďalších menších projektov zameraných na rozvoj obecných služieb, spracovania potravín a cukrárenských výrobkov.

Na stretnutí s občanmi obce, miestnym firmami podnikateľskými subjektmi, živnostníkmi a farmármi boli otázky zamerané najmä na komplikovaný systém čerpania eurofondov. Podnikatelia v tejto súvislosti spomínali najmä krátke časové obdobie, v ktorom je potrebné reagovať na zverejnenú výzvu a predložiť projekt, netransparentné nastavenie kritérií či náročnosť administratívneho procesu súvisiaceho s s podaním žiadostí a vyplnením potrebných formulárov.

Podpredseda EK Maroš Šefčovič spolu so starostom obce JUDr. Ing. Jozefom Konkolym navštívili aj sídlo spoločnosti pôsobiacej v priemyselnom parku – Getrag Ford Transmissions Slovakia. S manažmentom podniku prediskutovali doterajšie skúsenosti zahraničného investora s výrobou slovenských podmienkach.

Facebook