V. ročník Súťaže vo výrobe klobás - sobota 7.5.2022


Vážené dámy, Vážení páni,

dovoľte mi, aby som Vás informoval a zároveň pozval na podujatie organizované v našej obci dňa 7.mája 2022 (v sobotu) na Športovom areáli, a to na V. ročník Súťaže vo výrobe klobás na báze miestnych tradícií s možnosťou ochutnávok.

Na tento deň sme pripravili aj rad sprievodných zaujímavých akcií pre každú vekovú
kategóriu (deti, mládež, dospelých).


Na parkovisku pri Športovom areáli v čase od 11:00 do 13:30 hod. organizujeme
výstavu historických vozidiel – veteránov.

 Pre deti budú k dispozícii počas celého dňa nafukovacie skákacie atrakcie bezplatne. Upozorňujeme rodičov, že pri týchto atrakciách obec zabezpečuje iba technický dozor. Na bezpečnosť dieťaťa dohliada na vlastnú zodpovednosť rodič.

Všetci prítomní sa budú môcť občerstviť nápojmi aj jedlom (zabíjačkové špeciality,
langoše, palacinky, atď....)  a nakúpiť si čerstvé zabíjačkové špeciality.

Srdečne Vás všetkých pozývame. Dúfame, že naše pozvanie prijmete a po dlhej dobe, kedy sme sa kvôli protipandemickým opatreniam nemohli stretávať, využijete túto možnosť na  relax a stretnutie so svojimi známymi pri príjemnej zábave.


Program 7.5.2022 (sobota) Športový areál:

8,00                Začiatok súťaže vo výrobe klobás

14,00              Vyhodnotenie súťaže vo výrobe klobás
            11,00 - 13,30   Výstava historických vozidiel na parkovisku pred Športovým areálom

9,00 – 17,00   Skákacie hrady na Športovom areáli

 

Tešíme sa na Vašu účasť!


S úctou


JUDr. Ing. Jozef Konkoly

starosta obce

Facebook