Výberové konanie: riaditeľ SZŠ Kechnec

Obecné združenie občanov telesnej kultúry, školstva, zdravia a ochrany ŽP Kechnec, ako zriaďovateľ Súkromnej základnej školy v Kechneci, so sídlom: Kechnec 13, 044 58, hľadá kandidáta na obsadenie funkcie riaditeľa školy.

Facebook