Zakúpili RTG prístroj

Z podpory nadácie SPP, ktorá obci Kechnec darovala na vybavenie sociálno-zdravotného komplexu 5 mil. Sk, zdravotné stredisko zakúpilo moderný RTG prístroj. Tento bude slúžiť pre potreby pľúcnej, ortopedickej a chirurgickej ambulancie.

Obec Kechnec úspešne pokračuje aj vo výstavbe 2. etapy Sociálno-zdravotného komplexu. Pri už otvorenom zdravotnom stredisku vyrastá lôžková časť, v ktorej bude 30 lôžok určených pre zdravotnícke účely, 10 pre geriatrických pacientov a 86 lôžok pre domov dôchodcov. V novom objekte bude tiež operačná sála a jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre pooperačné stavy s príslušným zázemím a technologickým vybavením.

Facebook